Διαδικασία Επιλογής

H διαδικασία επιλογής των φοιτητών έχει ως ακολούθως: 

 1. H Eιδική Διατμηματική Eπιτροπή με εισήγηση της Συντονιστικής Eπιτροπής του Δ.Π.M.Σ. Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων ορίζει μέχρι 31 Μαϊου κάθε ακαδημαϊκού έτους τον αριθμό εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Το ανώτατο όριο του αριθμού εισακτέων είναι 20.
 2. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών καταχωρεί στην ιστοσελίδα του Δ.Μ.Π.Σ. Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων, και με ταυτόχρονη καταχώρηση στις ιστοσελίδες των δυο Ιδρυμάτων που συνδιοργανώνουν το Δ.Π.Μ.Σ. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αυτή περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιοτήτων, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. H τελευταία θα πρέπει να εκτείνεται χρονικά με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει φοιτητές που αποφοιτούν την περίοδο του Ιουνίου να υποβάλλουν αιτήσεις.
 3. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:
  1. Αίτηση υποψηφιότητας
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV)
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση του οικείου Τμήματος που να πιστοποιεί ότι για την λήψη του πτυχίου απομένει περιορισμένος αριθμός μαθημάτων (μέχρι 2 ή 3 εξαμηνιαία μαθήματα) [στη δεύτερη περίπτωση, εάν ο υποψήφιος επιλεγεί για φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ., θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές και να έχει λάβει το πτυχίο του πριν την εγγραφή του στο Δ.Π.Μ.Σ.]
 1. Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση αποφοίτων Τμημάτων ΑΕΙ του εξωτερικού)
 2. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2
 3. Υποστηρικτικό υπόμνημα: οι υποψήφιοι χρειάζεται να ετοιμάσουν και να υποβάλλουν υποστηρικτικό υπόμνημα που θα αναφέρουν με λεπτομέρεια τους λόγους για τους οποίους αιτούνται να συμμετάσχουν στο Δ.Π.Μ.Σ. και πως θα τους είναι χρήσιμο το Δ.Π.Μ.Σ. στην επιστημονική και επαγγελματική τους πορεία.
 4. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα επιτρέψει την πληρέστερη αξιολόγησή του

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μετά από αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας και διεξαγωγή συνέντευξης. Συγκεκριμένα, όλες οι αιτήσεις υποψηφίων υφίστανται μια αρχική αξιολόγηση για το αν οι υποψήφιοι έχουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προσδιορίζονται από τις πληροφορίες της αίτησης. Μόνο αιτήσεις που διαθέτουν πληρότητα στοιχείων και δικαιολογητικών θα συνεχίσουν για περαιτέρω αξιολόγηση. Ελλιπείς αιτήσεις θα απορρίπτονται, δίχως περαιτέρω ενημέρωση των υποψηφίων, καθώς και οι αιτήσεις των οποίων οι υποψήφιοι δεν πληρούν τα κριτήρια εισόδου στο Δ.Π.Μ.Σ

Οι πλήρεις αιτήσεις θα αξιολογούνται περαιτέρω με βάση ακαδημαϊκά, ερευνητικά και επαγγελματικά κριτήρια και θα μοριοδοτούνται με βάσει τον πίνακα "Κριτήρια Επιλογής". Από το σύνολο των υποψηφιοτήτων ο μέγιστός αριθμός που θα συνεχίσει στην επόμενη φάση της επιλογής είναι οι πρτώτες 30 υποψηφιότητες με βάσει τη κατάταξη της μοριοδότησης και οι οποίες υποψηφιότητες θα προσκληθούν για συνέντευξη που αποτελεί και την τελευταία φάση της επιλογής.

Επισκέπτες

Today4
Total210731
1
Online

     

Φορείς

Επικοινωνία

+30 2651007838
+30 26510-50733 (FAX)
 

ΠMΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Ερευνητικό Εργαστήριο Ανοσολογίας
          Τμήμα Ιατρικής
          Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
          45110, Ιώαννινα
 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.